ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

  DOKUMENTY SZKOLNE

  

   PROGRAM ROZWOJU OŚRODKA
 

   STATUT 

 
   PROGRAM WYCHOWAWCZY
   PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH na rok szkolny 2014/2015
   PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
   PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
   PROGRAM PROFILAKTYKI
   
CELE ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
   ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI 2015/2016
   ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI 2016/2017
    PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW   
   SOSW
w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością  demoralizacją w oparciu
                     o Krajowy Program  Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu
                     i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
 
   WNIOSEK  O  STYPENDIUM