Strona SOSW
 

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Budowa i rozbudowa oraz modernizacja  Ośrodka  sfinansowana została z funduszy europejskich 
i środków Powiatu Mieleckiego

SOSW obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją dzieci niepełnosprawne intelektualnie
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Ośrodku funkcjonują :

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  >>> więcej szczegółów
Oddział Przedszkolny >>> więcej szczegółów

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
KUCHARZ
ŚLUSARZ
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Szkoła Przysposabiająca do Pracy ( na podbudowie gimnazjum)
 Internat – gdzie podopieczni w dni nauki szkolnej, mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, interesujące   sposoby spędzania wolnego czasu.  >>> więcej szczegółów
OFERUJEMY
Całodobową opiekę w internacie
Specjalistyczne, bogato wyposażone klasopracownie
Gabinety terapii indywidualnej
2 Biblioteki z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
Segment rehabilitacyjny z basenem
Segment sportowy
Nowoczesną stołówkę
3 Świetlice szkolne - opieka w godzinach 6.30 - 16.00
UMOŻLIWIAMY:
Realizowanie podstawy programowej szkół ogólnodostępnych oraz indywidualnych programów
edukacyjno -  terapeutycznych
Korzystanie z podręczników szkół ogólnodostępnych
Uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjnych: dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjnych, logopedycznych
Terapeutycznych: arteterapia, muzykoterapia, agroterapia, infoterapia, dogoterapia, Stymulacja Polisenosoryczna, terapia ruchem z wykorzystaniem specjalistycznych metod, technik i programów m.in. W. Sherborne, M.CH.Knill, terapia behawioralna.
Zapewniamy uczniom integracje ze środowiskiem poprzez:
Uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej i wydarzeniach kulturalnych
Atrakcyjne wycieczki bliższe i dalsze
Biwaki, zloty, wypoczynek letni nad morzem
Udział w konkursach, przeglądach, zawodach
Współpracę z Ośrodkiem w Homok na Węgrzech
Oferujemy uczniom i wychowankom:
Kółka zainteresowań: muzyczne, plastyczne, rzeźbiarskie, garncarskie, hafciarskie, recytatorskie, teatralne, sportowe zespoły artystyczne: HOLIDEY, SORISSO, DO-RE-MI
Organizacje:

Samorząd Uczniowski, gromady zuchowe i drużyny harcerskie " Nieprzetartego Szlaku, Szkolne Koło Caritas,
Szkolne Koło Ochrony Przyrody,
STOWARZYSZENIE DLA WAS
STOWARZYSZENIE na rzecz wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 


"Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.  Jeśli nie może – pomóż"

Janusz Korczak