ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
                  " Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. ”
                                                                                              
Janusz Korczak

Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
w której dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację.
Do grup przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Wychowankowie przyjmowani
są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Przedszkole prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka.

Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju:
       upośledzeniem umysłowym, uszkodzonym narządem ruchu,  niepełnosprawnością sprzężoną
       z autyzmem.

Przedszkole dysponuje pomieszczeniami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m.in.
       sala gimnastyczna do ćwiczeń metodą SI (integracji sensorycznej)
       sala doświadczania świata,
       gabinet logopedyczny,
       gabinet psychologiczny,
       basen rehabilitacyjny

W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:
       nauczyciele- oligofrenopedagodzy, psycholog,  logopeda,
       nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapeuta, dogoterapeuta.
Specjaliści pracujący w oddziałach przedszkolnych korzystają z elementów różnych metod:

 Metoda Marii Montessori- podstawą metody Montessori jest założenie, że wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości.

Metoda ta szanuje indywidualność każdego dziecka, jego uzdolnienia , zainteresowania i umiejętności.
Celem działań dorosłego w odniesieniu do młodego człowieka ma być pełne szacunku i miłości wspieranie
go w realizowaniu indywidualnego, wewnętrznego planu rozwoju.      To co możemy zrobić, to dać dziecku „klucz do świata”. i pomóc w umiejętnym korzystaniu z wolności, którą mu dajemy zgodnie z zasadą: "pozwalać tyle, ile to możliwe, a ograniczać tyle, ile to konieczne"
Metoda Montessori bardzo dobrze sprawdza się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Montessoriańskie pomoce dydaktyczne są atrakcyjne i zachęcają do wytrwałości w pracy, przez co dają maksimum prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu. Ponadto metoda ta dostarcza ćwiczeń praktycznych, bezpośrednio związanych z kształceniem zaradności i współżycia w środowisku. Jeśli dziecko nauczy się
np. sprawnie nalewać wodę z  jednego naczynia w drugie , to chętnie naleje sobie samodzielnie kompotu czy podleje kwiaty. Gdy nauczy się wiązać wstążkę w ramce , która wchodzi w skład zestawu ramek z różnymi zapięciami , to będzie samodzielnie próbowało wiązać sznurowadło czy kokardkę na prezencie dla bliskiej osoby.
|Zestawy pomocy zgromadzone w obszarze materiałów sensorycznych pozwalają na manipulację, doświadczanie i odkrywanie  przez co doskonalą motorykę małą i ćwiczą wszystkie zmysły.
Zajęcia rewalidacyjne wspomagające sferę ruchową są połączone z innymi rodzajami zajęć, rozwijającymi
np. zasób pojęć słownych, czy też wyrabiających u dziecka orientację przestrzenną. Wymóg uaktywniania sfery ruchowej realizowany jest przy okazji wykonywania każdego rodzaju pracy z materiałem montessoriańskim.
Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, społecznego, duchowego i kulturowego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

       ROK SZKOLNY 2016/2017
 
 Każde z dzieci przyniosło swojego ulubionego misia, którego prezentowało wszystkim zebranym. Wspólnie
z zaproszonymi gośćmi ćwiczyliśmy     i tańczyliśmy. Oczywiście nie mogło zabraknąć misiowego poczęstunku. Nasze kochane przytulanki misie towarzyszyły dzieciom również podczas leżakowania.
             

4 listopada - Przedszkolaki wraz z paniami wybrały się autobusem na Cmentarz Komunalny, aby wspólnie zapalić symboliczny znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza.
        
Przedszkolaki na zakupach - uczą się z paniami jak zachować się w sklepie ...
     

Jak co roku w kalendarzu przedszkolnych uroczystości stałym elementem jest obchodzenie urodzin.
Właśnie 23 listopada obchodziliśmy urodziny jednego z naszych przedszkolaków- Michałka. Nie zabrakło nawet malutkiego symbolicznego torcika i oczywiście dmuchania świeczek. Wspólnie wszyscy zaśpiewaliśmy głośne sto lat!
                       

„Na straganie”-  W ostatnim tygodniu października odbyły się zajęcia z zakresu realizacji programu prozdrowotnego i poświęcone były propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci oraz zdrowego stylu życia, zwłaszcza  diety bogatej w warzywa. Celem zajęć było przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych, dotyczących spożywania warzyw oraz utrwalenie nazw warzyw. Podczas zajęć przedszkolaki wysłuchały wiersza J. Brzechwy pt. „Na straganie”, miały możliwość obejrzenia prezentacji przygotowanej do wiersza oraz poznawały wielozmysłowo warzywa, które były bohaterami wiersza. Warzywa wykorzystane zostały w inscenizacji podczas której dzieci gotowały symboliczną zupę oraz warzywne stemple. Na zakończenie przedszkolaki bawiły się „ w stragan” w specjalnie przygotowanym kąciku tematycznym. Oczywiście radości nie było końca.
 
Poznajemy warzywa przy pomocy zmysłów ... konspekt
 
                                                                                      
Zajęcia z p. Asią

W październiku zajęcia poświęcone były kształtowaniu umiejętności dbania o swoje zdrowie, zwracaniu uwagi na odpowiednie zachowania podczas choroby : zasłanianiu ust  i nos podczas kaszlu lub kichania; wdrażaniu do konieczności używania chusteczek jednorazowych podczas kataru oraz popularyzowaniu czytelnictwa wśród dzieci. Zajęcia realizowane były w bibliotece szkolnej, w której gościła nas p. A, Hyjek. Podczas zajęć przedszkolaki słuchały wiersza J. Brzechwy pt. „Katar” czytanego przez
p. Agnieszkę, oglądały inscenizację do wiersza przygotowaną przez p. Asię, p. Kasię i p. Anię. Po wysłuchaniu wiersza i inscenizacji przeprowadzona była rozmowa na temat treści wiersza, morału z niego płynącego oraz zachowania podczas choroby/ kataru. Przedszkolaki dowiedziały się dlaczego należy używać chusteczek higienicznych. Zajęcia połączone były z ćwiczeniami oddechowymi z wykorzystaniem chusteczek higienicznych; ćwiczeniami dźwięko- naśladowczymi z tekstem wiersza oraz zajęciami plastycznymi podczas, których wykonane zostały „Chusteczkowe Panienki”.
                     

Niniejszy program jest realizowany raz w miesiącu. Celem wrześniowych zajęć było:
wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych
wdrażanie do bezpiecznego poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu
poznanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach.
Podczas zajęć przedszkolaki słuchały wiersza E. Piechny-Pietrzyk „Zwierzęta na wycieczce” ilustrowanego przez nauczyciela postaciami z wiersza na tablicy. Dzieci uczestniczyły w
zabawie orientacyjno-porządkowej „Samochody” oraz „Sygnalizator świetlny”. Przedszkolaki wykonały również pracę plastyczną pt. „Sygnalizator świetlny” oraz uczyły się prawidłowo przechodzić przez pasy w sali a następni na spacerze w pobliżu przedszkola i na pobliskim skrzyżowaniu.
                    
                                                            <<<< szczegóły wyżej

W przedszkolu w tym roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest program edukacji prozdrowotnej, którego autorem jest Joanna Patałuch.Program oparty jest na stwarzaniu warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci, wyrabianiu nawyków służących zachowaniu ich bezpieczeństwa i zdrowia, omawianiu
i ocenianiu sytuacji oraz postaw służących lub zagrażających zdrowiu jak również wyrabianiu nawyków higienicznych, przyzwyczajeń i postaw prozdrowotnych oraz zachęcaniu do „ zdrowego stylu życia” w oparciu
o literaturę dziecięcą

 Zajęcia edukacyjne
              

  Zajęcia plastyczne.
 
Celem wychowania plastycznego w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka. Dlatego staramy się dostarczać naszym wychowankom coraz to nowych „doświadczeń plastycznych”.
           

 Zabawy ruchowe.
 
Stałym punktem każdego dnia w przedszkolu są zabawy ruchowe dla dzieci.  Oto kilka z nich:
  

       „Dzień pieczonego ziemniaka „
  W naszym przedszkolu impreza wspaniała bo obchodzimy Dzień Pieczonego Ziemniaka.
                     
       ROK SZKOLNY 2015/2016

Czwartek 12 maja na długo pozostanie w naszej pamięci, jako jeden z tych niezwykłych dni w przedszkolu obfitujący w moc wrażeń. Zaraz po śniadaniu  ,,Promyczki" wsiadły do busa  który zawiózł ich na lotnisko
w Mielcu.
                         
      Niewątpliwie największą atrakcją były samoloty. Przedszkolaki wróciły  do przedszkola zmęczone,
                             ale z uśmiechami od ucha do ucha.

Wizyta w gabinecie dentystycznym
W dniu 28 kwietnia Promyczki wybrały się na wizytę do gabinetu dentystycznego. Celem tej wyprawy
było przede wszystkim przełamanie obawy przed wizytą u stomatologa, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Pani doktor  przyjęła przedszkolaków bardzo serdecznie. Zapoznała z wyposażeniem gabinetu. Pokazała dzieciom działanie sprzętu medycznego do badania i leczenia zębów. Przedszkolaki sprawdzały
jak działa podnoszony fotel dentystyczny.
                
       Pani stomatolog przeprowadziła pogadankę na temat mycia zębów, a także wytłumaczyła potrzebę 
                             systematycznego kontrolowania stanu uzębienia w gabinecie stomatologicznym.

Z wizytą u Pani Pielęgniarki
 
,,Promyczki"  odwiedziły szkolny gabinet pielęgniarski. Przedszkolaki dowiedziały się od p. Iwonki
o  podstawowych zasadach higieny ciała, dbania o zdrowie, w jaki sposób zachować się podczas choroby
oraz o konieczności zażywania leków pod okiem dorosłych.Dzieci mogły również zobaczyć co znajduje się
w gabinecie pielęgniarki, zważyć się oraz zmierzyć.
               
        Spotkanie było interesujące i bardzo pouczające dla małych słuchaczy

Uczennice klasy II SPdP wraz z opiekunem pomagają opiekować się ,,Promyczkami"
                                                                                                                      i wspólnie się  bawią i uczą ...
              

       Przedszkolaki poznają wiosenne kwiaty i  rośliny cebulowe sadzone wiosną.
 

Harcerki w przedszkolu. Było wspólne czytanie bajek, śpiewanie piosenek,  pląsy, zabawy i słodki poczęstunek.
 

                                                                 Dziękujemy p. Izabeli i p. Małgosi

Z wizytą w Dworku Oborskich
We  wtorek  5 kwietnia odbyła się wycieczka do Dworku Oborskich. 
Dworek Oborskich i park wokół niego to miejsce, które naprawdę warto odwiedzić.
                                            ..Promyczki” z przedszkola o tym wiedzą , bo tam już byli.
                         

      Po bułki po mydło, syrop i lody                
             Sprzedawca towar poda,
                   Gdy grzecznie poprosimy
                          Pieniądze przyjmie
                                  Gdy w kasie zapłacimy
Robimy dziś zakupy!

W tym tygodniu pani Asia wraz z naszymi przedszkolakami poznawała rożnego rodzaju sklepy.
Dzieci starały się odszukać odpowiednie towary w sklepie by z uśmiechem na ustach udać się do kasy i kasować, kasować i jeszcze raz kasować

Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów:
dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka.
W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.
Nasze przedszkolaki bardzo lubią te codzienne zajęcia.

         

Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu ,wzroku, dotyku ,słuchu i smaku
a oprócz tego jest uwielbiana przez nasze promyczki.
Dlatego "ścigamy" się z panią Anią, Asią i Kasią w coraz to nowych pomysłach
                   

 Wiosenny Pokaz Mody
21 marca członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali przywitanie wiosny.
Z tej okazji nasza grupa przedszkolna zaprezentowała swój ekologiczny pokaz mody.
 A oto wyniki „naszej” wspólnej pracy
             

      Sałatka owocowa u promyczków 
                                   
Na straganie w dzień targowy
                                                           takie słyszy się rozmowy
…”
                            
     
                     Promując zdrowy tryb życia nasze przedszkolaki  wykonały sałatkę owocową . 

„W oczekiwaniu na wiosnę „

  W tym tygodniu młodsze dzieci( klasę pierwszą i oddział przedszkolny) odwiedziła Pani Wiosna. 
Dzieci wysłuchały opowiadania „Suknia Pani Wiosny”, rozwiązywały zagadki  i wykonały grupową pracę plastyczną. Zajęcia zakończyły się pląsami i zabawami muzyczno –ruchowymi oraz wspólnym śpiewem wiosennych piosenek. Wiosno! Czekamy na Ciebie…
               

                   WYCIECZKA " PROMYCZKÓW" do szkolnej stołówki ...
 
Panie kucharki mają wprawę,
 W mig przyrządzają nam potrawę.
 Ciepłe, zimne, każde danie
 Przygotować są nam w stanie.
   


 


7 marca nasza grupa przedszkolna uczestniczyła w "zwiedzaniu" naszej stołówki i kuchni.
Dzięki wizycie w kuchni, dzieci miały możliwość zapoznania się z profesjonalnym jej wyposażeniem, ułatwiającym pracę naszym kochanym paniom kucharkom. Uwagę naszych przedszkolaków zwróciły duże naczynia i sposób ich przydatności. Panie tam pracujące opowiedziały dzieciom, w jaki sposób przygotowywane są posiłki. Serdecznie dziękujemy naszym za tak cenną lekcję , codzienny uśmiech i pyszne posiłki:)

      WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE
      Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było u nas. 4 lutego  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do  zabawy. Wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.  Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową.  Kolejny bal karnawałowy już za rok.

           

W dniu 22.01.2016 roku w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie, na które przybyli wyjątkowi goście. Świętowaliśmy bowiem dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki śpiewali, tańczyli..., wręczyli laurki. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką  była prezentacja i filmiki z udziałem naszych przedszkolaków. Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami domowego wypieku. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze.
                

W dniu 18.01.2016 roku przedszkolaki podziwiały Szopkę Bożonarodzeniową w Parafii pw. Ducha Świętego
w Mielcu. Szopka udekorowana dużą ilością światełek przyciągała wzrok swoimi kolorami.

                                   

Przedszkolaki zdobywają nagrody
Kubuś, Szymuś, Aluś , Michałek G. i Michałek W. brali udział w konkursie plastycznym
,,Ptaki naszego otoczenia" . W dniu 27 listopada chłopcy odebrali nagrody . Gratulujemy !!
  

  ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU ...
 
Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy
 i wspomagamy ich rozwój. Celem naszej pracy jest:
        stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
        poznanie sposobów nawiązania kontaktu interpersonalnego poprzez zabawę oraz naukę,
        poznanie zasad współdziałania w grupie
        rozwój umiejętności poznawczych,
        rozwój sprawności i dynamiki ruchowej,
        rozwój koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,
        poprawa koncentracji uwagi.

             
                         
              
„Poranny Krąg” odwołuje się do metod stymulacji polisensorycznej.

Celem zajęć jest dostarczanie dzieciom określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Spotkanie w kręgu przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie, stanowi okazję do spotkania terapeuty i dzieci jako równych sobie partnerów, sprzyja rozwojowi komunikacji oraz budowaniu relacji między sobą. Wszystkie etapy zajęć wykonywane są w stałej, zawsze takiej samej kolejności, dzięki czemu dzieci uczą się identyfikować działania i przewidywać zdarzenia.

·     Ćwiczenia z zastosowaniem Programów Knillów- są lubianą przez dzieci formą ekspresji.

Podstawowym celem metody jest rozbudowanie aktywności dziecka niepełnosprawnego, zachęcanie go do działania, przejawiania własnej inicjatywy. Działania terapeutyczne oparte są na tworzeniu okazji do doświadczania i nabywania podstawowych informacji o sobie, co następuje w toku wykonywania sekwencji ćwiczeń ruchowych. Specjalnie opracowanym przez twórców metody ćwiczeniom towarzyszy muzyka. Stanowi ona istotny element wszystkich programów, bowiem każde działanie zaczynają i kończą określone dźwięki. Ćwiczenia składające się na dany program aktywności następują po sobie według stałego schematu, co czyni zajęcia dla dziecka przewidywalnymi  i bezpiecznymi.

·     Ćwiczenia z elementami metody W. Sherborne- system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka.

Prostota i naturalność są głównymi walorami metody Weroniki Sherborne i stanowią o jej wartości i powodzeniu. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze.
Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

 Muzykoterapia- kontakt z muzyką wpływa na wielostronny rozwój dzieci, jest źródłem aktywności twórczej, stymuluje do autoekspresji, rozwija zdolności poznawcze oraz motorykę. Wpływa korzystnie na stan emocjonalny, uspokaja lub pobudza i aktywizuje.

W czasie zajęć wykorzystywane są różne formy i techniki muzykoterapii: odreagowująco - wyobrażeniowe; relaksacyjne; komunikatywne; kreatywne.

W pracy z dziećmi stosuje się muzykoterapię w formie receptywnej (słuchanie muzyki) oraz aktywnej (grę na instrumentach, improwizacje ruchowe przy muzyce, śpiew, taniec). Działania muzyczne wyzwalają aktywność dzieci, w sposób naturalny pozwalają osiągnąć sukces. Wpływają na podniesienie samooceny i uzyskanie akceptacji grupy. Radość i uśmiech są ich nieodłącznym elementem.

 Dogoterapia - terapia z udziałem wyszkolonego psa. Towarzystwo psa podczas zajęć sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą we wszystkich proponowanych ćwiczeniach i dłużej się koncentrują. Na zajęciach panuje atmosfera wesołej zabawy. Dzieci baraszkując z psami, uczą się wykonywać czynności opiekuńcze, w zabawowej formie przyswajają umiejętności funkcjonowania w życiu.
Cele dogoterapii:Rozwijanie motoryki małej i dużej. Normalizacja napięcia mięśniowego.
         Budowanie poczucia własnej wartości.Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji.
         Łagodzenie różnego rodzaju lęków. Akceptacja własnych ograniczeń, niepełnosprawności.
         Poprawa koncentracji uwagi.

 MIKOŁAJKI
                          

7 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach wszystkich dzieci. Św. Mikołaj został gorąco zaproszony przez dzieci do zabawy, tańca i śpiewu.
Radości i zabawie nie było końca!  Przedszkolaki dostały wspaniałe paczki i obiecały, że będą bardzo grzeczne. Smutno było pożegnać takiego niecodziennego gościa  ale miejmy nadzieję , że spotkamy się za rok.

27 listopada nasze dzieci odwiedziły mielecką fabrykę klocków „COBI”. Wrażenia były niesamowite.
Dzieci z bliska mogły przyjrzeć się procesowi produkcji klocków. Zobaczyły z czego powstają, jakie maszyny
 je produkują i jak dużo pracy potrzebne jest by powstał każdy zestaw klocków. Po całej fabryce oprowadzała nas
  sympatyczna pani Ania, która odpowiadała cierpliwie na wszystkie pytania pań nauczycielek i dzieci
oraz zapoznała nas z etapami powstawania klocków COBI - od kolorowego granulatu po całe zestawy klocków.
,,Promyczki'' bawiły się klockami, podziwiały gotowe konstrukcje i ekspozycje.
              
                                                     

W dniu 26 listopada odbyła się w naszej placówce zabawa Andrzejkowa, która przebiegła
w miłej i radosnej atmosferze. Przedszkolaki  z entuzjazmem uczestniczyli
w zabawach, oraz wróżbach andrzejkowych. 
           

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie.
            Pluszowe misie opanowały Przedszkole ''PROMYK''
                     „Przybyły”ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.
W dniu 24 listopada nasze przedszkolaki wraz z zaprzyjaźnionymi klasami pierwszymi (wychowawca Jolanta Mazurek i Renata Poczobut) uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz  atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia wszystkie dzieci  przyniosły do przedszkola swoich,, milusińskich”. Przybyły misie małe, średnie i bardzo duże, białe, brązowe,  itd. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Poznały historię święta, bawiły się przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, ‘Jadą, jadą misie”. Dla dzieci w tym dniu  przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i  plastyczne, konkursy,  zgadywanki, , śpiewanie piosenek, oglądanie bajek na specjalnie przygotowanym rzutniku, degustacja miodku.
             

                           

W kalendarzu przedszkolnych uroczystości stałym elementem jest obchodzenie urodzin.
W dniu 23 listopada obchodziliśmy  właśnie urodziny jednego z naszych przedszkolaków- Michałka.
Były wspólne śpiewy i zabawy. Nie zabrakło nawet malutkiego ,,torcika”.
Wszystkiego najlepszego Michałku !!
           

W dniu 6 października przybyły do naszego przedszkola Panie policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Mielcu. Podczas spotkania przedszkolacy wraz z zaprzyjaźnionymi  klasami  I-III ( wych. Renata Poczobut, Agata Balon, Jolanta Mazurek) dowiedzieli się o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić się w domu i przedszkolu oraz jak reagować
w sytuacjach innych zagrożeń np. gdy zaczepia dziecko osoba dorosła, kiedy zauważy się pożar itp. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjanta.
Dzieci miały możliwość zobaczenia  radiowozu policyjnego i wspólnych zdjęć z Paniami.
                
          Serdecznie dziękujemy Policjantkom za odwiedzenie naszych przedszkolaków :)

21 września dzieci z przedszkola ''Promyk” wraz z uczniami 1 klasy szkoły podstawowej (wych. Jolanta Mazurek) wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Na miejscu powitali nas sympatyczni Strażacy. Panowie zaprezentowali dzieciom całe wyposażenie wozu strażackiego. Nasze ''promyki” miały możliwość przymierzyć hełm strażacki i wejść do kabiny wozu. Atrakcją był przejazd podnośnikiem koszowym
na niewielkiej wysokości, jak również lanie wodą z węża. Później wszystkie dzieci  wraz z paniami zostały zaproszone do pomieszczeń służbowych m.in. do pomieszczenia gdzie przyjmuje się zgłoszenia.
Dzięki tej wizycie dzieci dowiedziały się na czym polega praca strażaka, jakim sprzętem posługują się strażacy oraz jak zachować się w czasie pożaru. 
 
Przedszkolaki i pierwszaki z wycieczki wróciły bardzo zadowolone, z mnóstwem wrażeń jak również bogatsze
o jedno doświadczenie.
Serdecznie dziękujemy Strażakom za tak miłe przyjęcie, edukację i zabawę. Do zobaczenia:)

  ROK SZKOLNY 2014/2015     Kalendarz imprez i uroczystości

Od września 2014 roku na terenie naszej placówki funkcjonują dwa oddziały przedszkolne,
w tym nowo utworzony oddział dla dzieci z autyzmem. Prowadzimy terapię indywidualną oraz zajęcia
grupowe w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Dzieci pracują w odpowiednio przygotowanej sali, którą urządzono biorąc pod uwagę możliwości ich funkcjonowania. Wychowankowie naszego przedszkola mają możliwość korzystania z licznych zajęć rewalidacyjnych:
 logopedii, integracji sensorycznej, terapii polisensorycznej w sali doświadczania świata, dogoterapii,
 terapii pedagogicznej, psychoterapii.

Nasze przedszkole stwarza optymalne warunki rozwoju dostosowane do potrzeb, wieku i możliwości psychofizycznych dziecka.
                                                     
                                                    Grupa I                                                  Grupa II

19 maja przedszkolaki wybrały się na wycieczkę  do Parku Owadów w Stobiernej. Z dużym zainteresowaniem podziwiali owady-giganty.  Kolejną atrakcją były pieczone kiełbaski i pyszna herbatka.
Wielka frajdę sprawiły dzieciom zabawy na placu zabaw. Pozostały niezapomniane  wspomnienia i chęć powrotu w to miejsce. Nasze dzieciaczki  zmęczone , ale pełne wrażeń wróciły do przedszkola.
 
                               Polecamy Park Owadów wszystkim rodzicom na aktywny wypoczynek.

 HARCERZE  CZYTAJĄ  DZIECIOM
W ramach akcji CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA gościliśmy w naszym przedszkolu drużynę harcerską „Diablice” wraz z pdw. M.Halik i pdw. I.Kuklą. Harcerki  przeczytały przedszkolakom ich ulubione bajki,  opowiedziały  o symbolice munduru harcerskiego, o godnym zachowaniu zucha i harcerza a potem zaprosiły wszystkich do wspólnych śpiewów i pląsów. Dzieci były bardzo zadowolone i dziękując zaproponowały starszym koleżankom wspólny podwieczorek.

                

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto, które tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy w naszym przedszkolu. Dla licznie przybyłych gości przedszkolaki z obu grup wspólnie przygotowały niespodziankę – przedstawienie jasełkowe. Po odśpiewaniu kolęd przyszła kolej na złożenie życzeń, recytację wierszy oraz wspólną zabawę dziadków z wnuczętami. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, w którego przygotowaniu pomogły kochane mamy naszych podopiecznych.
 

      

     „Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!

                        

                                     A my jej się nie boimy… i na spacer wychodzimy!”
Zimowe zabawy z dzieckiem na śniegu doskonale dotleniają oraz hartują organizm.
Pamiętając o tym zabieramy naszych podopiecznych na zimowe harce na świeżym powietrzu.
Jest to dla nich doskonała zabawa i rozrywka!

Jak co roku 6 grudnia gościliśmy św. Mikołaja , który grzecznym dzieciom rozdawał prezenty.
Następnie Św. Mikołaj został zaproszony przez dzieci do zabawy, wspólnych tańców i śpiewu.
              
                                                                        Dziękujemy św. Mikołaju i zapraszamy za rok!

Kolejne konkursy -kolejne sukcesy !
               
Nasi chłopcy znowu zdobywają nagrody w konkursach plastycznych.
Michał Pacia
zdobył nagrodę  w powiatowym konkursie „Czas na zdrowie” który towarzyszył akcji
„Cały powiat czyta z dziećmi „
Daniel Stypa  w konkursie ”Jesień kolorami się mieni” zorganizowanym przez Szkolne Koło  Ligii  ochrony Przyrody.                                                         Laureatom –GRATULUJEMY!

W listopadzie przedszkolaki świętowały Światowy Dzień Misia Pluszowego. Każde z dzieci przyniosło swojego ulubionego misia. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi wysłuchaliśmy krótki życiorys misia, ćwiczyliśmy
z misiami, tańczyliśmy z misiami, bawiliśmy się histon animacyjna, kolorowaliśmy misia według własnego pomysłu. Oczywiście nie mogło zabraknąć misiowego poczęstunku. Oczywiście misie towarzyszyły przedszkolakom również podczas leżakowania.
                    

Przedszkolaki z grupy I i II pod opieką nauczycieli wychowania przedszkolnego uczestniczyły w organizowanym
w Ośrodku Dniu Pieczonego Ziemniaka. Wspólnie z klasami szkoły podstawowej piekliśmy ziemniaki w pobliżu altany. Po konsumpcji pieczonej kiełbaski i ziemniaczków uczestniczyły przedszkolaki w grach i zabawach na pobliskim placu zabaw.
                         

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w licznych ogólnorozwojowych zajęciach. Największą atrakcją cieszącą się dużym zainteresowaniem są zajęcia ruchowe a dokładnie tory przeszkód budowany przez
p. Joannę  oraz dogoterapia z ulubionym pupilem dzieci - Odim
                    

Przedszkolaki  z grupy I wspólnie z p. J. Patałuch, A. Czuchra i p. Kasią,  dzielnie uczestniczyły w corocznej
Akcji Sprzątania Świata. Chłopcy uporządkowali z śmieci terenu przed ogrodzeniem Ośrodka.
                                     
 


"Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.  Jeśli nie może – pomóż"

Janusz Korczak