Udostępniamy miejsce na publikacje nauczycieli naszego Ośrodka.
Przedstawiono tu prace są przekazane w takiej właśnie formie przez samych zainteresowanych.
Administratorzy strony nie odpowiadają za treść, formę i kompletność przekazanych plików.

 

 
mgr Joanna Patałuch - oligofrenopedagog, wychowawca w grupie przedszkolnej
 
Konspekt zajęć w grupie przedszkolnej - JAKIE TO WARZYWKO.
mgr Agata Balon - oligofrenopedagog, nauczyciel w szkole podstawowej i wychowawca zespołu I-III
 
Projekt: Królowa Jadwiga nasza patronka
 
Projekt: Rośliny jadalne i ozdobne wysiewane i wysadzane wiosną.
mgr Jolanta Mazurek - oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnego nauczania, wychowawca klasy I-III
 Ja to potrafię - ulotka

 
Konspekt zajęć edukacyjnych temat: Znam swoje ubrania i potrafię je założyć
 
Poczytaj mi Mamo
 
Ulotka z warsztatów PECS
mgr Agnieszka Hyjek  -  oligofrenopedagog, bibliotekarz
 
Scenariusz apelu wychowawczego „Utrwalanie nawyków higienicznych”
mgr Maria Partyka - oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
 
Lekcja otwarta z wychowania fizycznego nt: Zabawy i ćwiczenia z nietypowymi przedmiotami.
mgr Beata Czapska - logopeda / oligofrenopedagog /wychowawca świetlicy
 Konspekt z zajęć otwartych dla logopedów z innych placówek specjalnych
   
mgr Beata Solarska - oligofrenopedagog - terapeuta integracji sensorycznej.
  Konspekt lekcji otwartej z zajęć stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata

 
Konspekt z lekcji przyrody w klasie VI - Zwierzęta leśne
mgr Sylwia Wielgosz - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych - wychowawca
  Konspekt z lekcji otwartej - pracownia gastronomiczna
mgr Paulina Białorucka - Juras : nauczyciel, wychowawca, terapeuta
 Prezentacja Sala Doświadczania Świata
prezentacja przy współpracy p. U. Kolano i B. Solarskiej
 
Konspekt zajęć z funkcjonowania w środowisku  Klasa Gimnazjum Temat lekcji: Polskie symbole narodowe.
Romana Kwiatkowska - nauczyciel, wychowawca, instruktor ZHP, opiekun pracowni z garncarstwa
 
Scenariusz zajęć edukacyjnych z przedmiotu Przysposobienie do Pracy - ceramika
 
Scenariusz zajęć otwartych w klasie VIbU - lekcja terapeutyczna we współpracy z wychowawca klasy p. Urszulą Kolano
mgr Maria Orłowska  - wychowawca internatu, koordynator DH NS / instruktor ZHP w stopniu harcmistrzyni
 
Artykuł - " Idee prof. A. Hulka wiecznie żywe na przykładzie działalności DH NS w SOSW
  Prezentacja multimedialna: Rola metody harcerskiej w rewalidacji osób niepełnosprawnych na przykładzie DH NS w SOSW
 
mgr Monika Hyjek - nauczyciel matematyki, techniki, wychowawca, koordynator zespołu samokształceniowego
 
Konspekt lekcji matematyki w klasie I Gimnazjum
  Konspekt lekcji matematyki w klasie II Gimnazjum
 mgr Matylda Leja - nauczyciel wf-u, terapii zajęciowej
 
Prezentacja multimedialna: Dysfunkcje sensoryczne u dzieci z UM
 Prezentacja multimedialna: Integracja sensoryczna objawy zaburzeń
 
 mgr Małgorzata Halik - nauczyciel wf-u, geografii, terapii zajęciowej
  
Artykuł nt. Koncepcja Halliwick czyli nauka pływania poprzez zabawę.
 
 mgr Kinga Wiktor - nauczyciel techniki, plastyki, zajęć rewalidacyjnych
 
Rewalidacja uczniów szkół specjalnych poprzez terapie zajęciową  - prezentacja multimedialna
  Lista UNESCO w Polsce - prezentacja multimedialna
  Zabytki miasta Mielca i okolic - prezentacja multimedialna
  Konspekt lekcji z przedmiotu plastyka
 mgr inż. Janusz Kania - nauczyciel przedmiotów zawodowych ( ślusarz) i techniki
  
Podstawowe narzędzia i przyrządy pomiarowe - prezentacja multimedialna

  
Obrabiarki skrawające do metali - prezentacja multimedialna

  mgr Renata Bieś - nauczyciel plastyki; wychowawca zespołu edukacyjno terapeutycznego
       Lekcja plastyki: Jak postrzegamy Mikołaja? – swobodna ekspresja i działalność plastyczna z wykorzystaniem dowolnej techniki.
  mgr Iwona Czachor nauczyciel - wychowawca koordynator zespołu
      Prezentacja nt: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii wspomagania rozwoju
      Scenariusz zajęć  metodą Weroniki Sherborne
 

   mgr inż. Zofia Radwańska - nauczyciel zajęć praktycznych; techniki i przedmiotów informatycznych; edukator/lider
                                                           zmian; lider WDN, wychowawca, egzaminator egzaminów zawodowych OKE

         Prezentacja: Nauczycielem być ...

       
Prezentacja: Dania garmażeryjne
       
Konspekt: Zajęcia praktyczne " Sporządzanie potraw z ziemniaków i grzybów" klasa I SZ

        Funkcjonowanie w środowisku klasa III GUm - temat Odczytywanie pełnych godzin na zegarze wg. planu dnia - przesunięcie czasu .
        Prezentacja BYĆ ŚWIADOMYM SWOJEJ MISJI - szkolenie na Zespole Wychowawców
        Funkcjonowanie osobiste i społęczne - klasa IPdP - konspekt
  

    mgr Urszula Kolano - nauczyciel - wychowawca Zespołu Edukacyjno Terapeutycznego dla dzieci up.
                                                w stopniu umiarkowanym. Instruktor ZHP w stopniu pwd. Egzaminator OKE, Terapeuta IS
      
Program z zakresu profilaktyki zachowań - ŻYĆ BEZPIECZNIE
       Program z zakresu profilaktyki złych zachowań -
ZŁY DOTYK
       Program z zakresu profilaktyki zachowań -
ZDROWE ODŻYWIANIE 
      
Lekcja terapeutyczna ( zajęcia we współpracy z p. R. Kwiatkowską)
       Program profilaktyczno - resocjalizacyjny

      Konspekt do zajęć otwartych na basenie
     
PROGRAM: ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych klas I-VI  szkoły
      podstawowej dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

      Scenariusz: Temat: Doskonalenie umiejętności poznawczych poprzez stymulację polisensoryczną przy pomocy  pałeczek „Studni Jakuba”
     
Scenariusz: TEMAT: Terapia termiczna ZIMNO – CIEPLEJ – GORĄCO 
      Referat dla rodziców : Stymulacja polisensoryczna
      Program do Stymulacji polisensorycznej i psychostymulacja   dla uczniów up. w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I-VI
      Konspekt do zajęć Funkcjonowanie w środowisku - matematyczne pojęcia

      Scenariusz zbiórki harcerskiej z ekologią na Ty
      Terapia domowa - uczeń DS Lat 7
     
Potrzeby edukacyjne osób autystycznych - artykuł
     
Propozycje zadań dla dzieci z nisko i przeciętnie funkcjonującym autyzmem
     

 

 


 
„ Sztuka wychowania polega na znajomości środków,
przy pomocy których można nadać:
ciału większą krzepkość,
wykształcić umysł i uszlachetnić duszę”

                                                                                      HELWECJUSZ